Ratiba ya Maonesho ya Kibiashara

Ukurasa huu unatoa habari kuhusu sehemu na tarehe za maonesho ya kibiashara yanayotarajiwa kufanyika ndani na nje ya nchi. Kadharika, SIDO huandaa maonesho yake ya Kikanda (kanda inajumuiasha mikoa jirani isiyo pungua mitatu) kwa lengo la kukuza masoko kwa kuvumisha bidhaa za wajasiriamali wanaoshiriki maonesho husika. Katika maonesho, wajasiriamali hupata fursa ya kuonesha bidhaa na pia hupata oda za bidhaa wanazotengeneza.

Jina la Maonesho Wigo Tarehe Eneo Mawasiliano
SIKU YA VIWANDA AFRIKA 2021 Ya Ndani 05/12/2021 to 10/12/2021 VIWANJA VYA MWL. JULIUS K. NYERERE, BARABARA YA KILWA - DAR ES SALAAM MAMLAKA YA MAENDELEO YA BIASHARA TANZANIA S.L.P 5402, Dar es Salaam,Tanzania Simu: +255 22 2850 238, Piga (Simu Bure) 0800110133 au 0800110134 Nukushi: Na: +255 222850239/539 Barua pepe: info@tantrade.go.tz Tovuti: www.tantrade.go.tz
MAONESHO YA KANDA YA KUSINI MASHARIKI (Dar Es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara and Morogoro) Ya Ndani 15/10/2021 to 19/10/2021 MOROGORO Meneja wa Mkoa, SIDO Morogoro S.L.P 1022 Simu: +255 713 475 573 Barua Pepe: morogoro@sido.go.tz Tovuti: www.sido.go.tz