UONGEZAJI MADINI JOTO KWENYE CHUMVI

Swahili
Malengo: 
Kuwawezesha wazalishaji wa chumvi kupata ujuzi wa kiteknolojia kwenye uzalishaji wa chumvi.
Moduli: 
Jina la moduli: 
Usindikaji wa Chumvi.
Maelezo ya Moduli: 
1. Uchaguzi na uandaaji wa shamba la chumvi. 2. Usindikaji wa chumvi. 3.Ukaushaji na uvunaji wa chumvi. 4.Uongezaji wa madini kwenye chumvi. 5.Ufungashaji na uhifadhi wa chumvi.
Mbinu: 
Chemsha bongo,majadiliano ya kwenye kundi na uwasilishaji,nadharia na mafunzo kwa vitendo.
Kundi Husika Linalolengwa: 
Watu wanaoanza shughuli za usindikaji chumvi.
Ada Ya Programu: 
TZs. 100,000 kwa muhusika mmoja(ada,chakula na steshonari)
Muda wa Kozi: 
Wiki Mbili