KOZI YA USIMAMIZI WA BIASHARA

Swahili
Malengo: 
Mwisho wa programu hii wahusika watakuwa na uwezo wa kusimamia biashara zao kwa usahihi na ufasaha.
Moduli: 
Jina la moduli: 
Kuimarisha Biashara
Maelezo ya Moduli: 
1.Tabia za Mjasiriamali. 2. Kuandaa wazo la Biashara. 3. Kuainisha mazingira ya ndani na nje ya wazo la Biashara. 4. Usimamizi wa Biashara.
Jina la moduli: 
Kupanua Biashara
Maelezo ya Moduli: 
1.Mipango mikakati ya kupanua Biashara. 2.Tathmini ya ukuzaji wa Biashara. 3.Mikakati ya kukuza Biashara. 4.Uandaaji wa Mpango wa Biashara.
Mbinu: 
Njia za CEFE kama vile ushirikishwaji wa wanafunzi, mazoezi, majadiliano katika vikundi, Lecture, uwasilishaji wa mtu mmoja mmoja.
Kundi Husika Linalolengwa: 
Wanaoanza Biashara , waliomo katika Biashara, viwanda vidogo na vya kati.
Ada Ya Programu: 
250,000/= kwa muhusika mmoja (Ada,Chakula na Steshonari)
Muda wa Kozi: 
Wiki Mbili